opos logo

                                                                 logo fumh OP

 

postgrau direcció centres educatius

 

PROGRAMACIÓ I PROVA PRÀCTICA

 

El programa Opos.cat es completarà, a partir de novembre de 2019, amb el bloc 2 dedicat a l’elaboració de la programació i les unitats didàctiques i de preparació de la prova pràctica que es duran a terme fins el mes d’abril de 2020.

Es tracta d’un bloc únic que tracta, d’una manera conjunta, dos aspectes íntimament relacionats atès que, en darrera instància, la prova pràctica comporta la resolució d’una situació educativa que ha estat prèviament programada

Prova Pràctica

En la preparació de la prova pràctica es consideren diverses modalitats d'exercicis, tenint en compte la tradició de cada especialitat; s’analitzen els aspectes a considerar en la seva resolució; es valoren diferents estratègies de resposta i s’aporten idees i pautes per a la realització de la prova. La programa incorpora la realització de diverses simulacions per part dels opositors, amb el corresponent feed-back a les sessions presencials.

Elaboració de la Programació i la Unitat Didàctica

Per elaborar una programació de 60 pàgines, en primer lloc has de comprendre la lògica de la planificació; identificar-ne i analitzar-ne els components (tant de la programació anual com de les unitats didàctiques) i fer-te una idea del procés a seguir: ordre de les diverses actuacions, fases, calendari, etc. Partint d’aquests fonaments bàsics, el programa Opos.cat t’ajuda en l’elaboració, tenint en compte els components i els requisits formals que es fixen a la convocatòria, tot partint d’una seqüenciació que s’adapta a la casuística de cada opositor.

L’opositor disposa del guiatge d’un formador especialitzat durant tot el procés.

Càrrega lectiva

Prova pràctica: 25 h. presencials + 75 h. de treball dirigit
Programació didàctica: 15 h. presencials + 150 h. de treball dirigit.
La càrrega de treball autònom és variable.

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok