opos logo

                                                                 logo fumh OP

 

Oposicions educació

PROVA PRÀCTICA, TEMARI I  PROGRAMACIÓMòdul 1

Preparació de la part A) de la primera prova que consisteix en la realitzar una prova pràctica.

Al llarg del mòdul es consideren diverses modalitats de proves pràctiques, s’analitzen els aspectes a tenir en compte en la seva resolució, es valoren diferents estratègies de resposta i s’aporten idees i pautes a tenir en compte en la realització de la prova.

Mòdul 2

Preparació de la part B) de la primera prova que consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l'especialitat.

El mòdul ajuda a conèixer en profunditat el temari de l’especialitat, a elaborar un pla d’estudi ajustat a les possibilitats de cada estudiant, a adquirir tècniques d’estudi i memorització i a explorar i analitzar diverses opcions de resposta per tal desenvolupar la més adequada a les característiques del tema i als coneixements de l’opositor.

Mòdul 3

Preparació de la part A) de la segona prova que consisteix en la presentació d'una programació didàctica que correspongui a un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat té atribuïda competència docent.

Al llarg del mòdul l’opositor compren la lògica de la planificació, identifica i analitza els components de la programació didàctica i l’elabora, tenint en compte els requisits que es fixen a la convocatòria, comptant amb el guiatge continuat d’un formador/a.

Format organitzatiu. Modalitat semipresencial

Sis sessions presencials en dissabte (matí, de 9 a 14 h.), amb intervals de 3 setmanes entre l’una i l’altra.

Guiatge i correcció continuada on line a través de la plataforma Moodle .

 

 

Please publish modules in offcanvas position.