opos logo

                                                                 logo fumh OP

 

Oposicions Ensenyament

 TEMARIS PER  COSSOS DOCENTS 

 

597 Cos de Mestres

Audició i llenguatge

Educació especial: PT

Educació infantil

EP Anglès

EP Educació física

EP Francès

EP Música

Educació Primària

 

 

590 Cos de Professors d’Ensenyament Secundari (ESO i Bat)

Alemany

Anglès

Aranès

Biologia i geologia

Dibuix

Economia

Educació física

Filosofia

Física i química

Francès

Geografia i història

Grec

Italià

Llatí

Llengua catalana i literat

Llengua castellana i literat

Matemàtiques

Música

Orientació educativa

Tecnologia

 

 

590 Cos de Professors d’Ensenyament Secundari (FP)

Administració d’empreses

Anàlisi química industrial

Assessoria i processos d’imatge personal

Construccions civils i edificació

Formació i orientació laboral

Hoteleria i turisme

Informàtica

Intervenció sociocomunitària

Navegació i instal·lacions marines

Organització i gestió comercial

Organització i processos de manteniment de vehicles

Organització i projectes de fabricació mecànica

Organització i projectes de sistemes energètics

Processos de cultiu aqüícola

Processos de producció agrària

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

Processos en la indústria alimentària

Processos i mitjans de comunicació

Processos i productes d’arts gràfiques

Processos i productes de fusta i moble

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Processos sanitaris

Sistemes electrònics

Sistemes electrònics i automàtics

 

591 Cos de Professors Tècnics de Formació Professional

Cuina i pastisseria

Equips electrònics

Estètica

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

Fabricació i manteniments d’equips tèrmics i de fluids

Instal·lacions electrotècniques

Instal·lacions i equips de criança i cultiu

Laboratori

Manteniment de vehicles

Màquines, serveis i producció

Mecanització i manteniment de màquines

Oficina de projectes de construcció

Oficina de projectes de fabricació mecànica

Operacions de processos

Operacions i equips d’elaboració de productes agroalimentaris

Operacions i equips de producció agrària

Patronatge i confecció

Perruqueria

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

Procediments sanitaris assistencials

Processos comercials

Processos de gestió administrativa

Producció en arts gràfiques

Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

Serveis a la comunitat

Serveis de Restauració

Sistemes i aplicacions informàtiques

Soldadures

Tècniques i procediments d’imatge i so

 

 

592 Cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes

Alemany

Anglès

Àrab

Català

Espanyol

Euskera

Francès

Grec modern

Italià

Japonès

Neerlandès

Portuguès

Rus

Xinès

 

 

595 Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny

Temaris del cossos 595 (BOE, núm 78, de 31 de març de 2004)

 

596 Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny

Temaris del cossos 596 (BOE, núm 78, de 31 de març de 2004)