opos logo

                                                                 logo fumh OP

 

Oposicions Ensenyament

UNITAT  DIDÀCTICA I PRESENTACIÓ AL TRIBUNAL Mòdul 4

Preparació de la part B) de la segona prova que consisteix en la preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica. L'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no pot excedir d'un foli.

Intervenció davant del tribunal

L'aspirant disposa d'un període màxim de 45 minuts: 20 minuts per a la defensa oral de la programació; 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat davant el tribunal.

En què consisteix el Mòdul 4?

El mòdul 4 s’articula en:

A.- Una sessió presencial de 4 hores en gran grup dedicada a l’anàlisi dels elements a tenir en compte en la intervenció davant del tribunal: com preparar-la? què fer?, què dir? com dir-ho?, com respondre?, etc.

Formador: Joan Teixidó Saballs

B.- Dues sessions presencials en grup reduït de a) desplegament de la UD a partir de la programació; b) elaboració del guió per a l’exposició i c) preparació, simulació i anàlisi de la intervenció davant el tribunal.

Formadors: mestres especialistes de cada zona territorial que, prèviament, han seguit un programa de formació de formadors.

Formació de formadors

Programa específic de formació de formadors per a la presentació de la programació i defensa de la UD davant el tribunal.

Fase 1. Sessió grupal: Dissabte, 16 de febrer de 2019.

Fase 2. Desplegament territorial. De 18 de febrer al 15 de març.

Matriculació

del 25 de febrer al 15 de març de 2019

 

Dates clau M-4

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.