opos logo

                                                                 logo fumh OP

 

Oposicions Ensenyament

INTERVENCIÓ (PRESENTACIÓ I DEBAT) DAVANT DEL TRIBUNAL Mòdul 4

La part B) de la primera prova consisteix en la preparació d’una unitat didàctica; l’exposició oral de la programació i la UD i un breu debat amb el tribunal. Per a la preparació de la UD l'aspirant disposa d’una hora en la qual pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i pot elaborar un guió que no pot excedir d'un foli.

Intervenció davant del tribunal

L'aspirant disposa d'un període màxim de 45 minuts: 20 minuts per a la defensa oral de la programació; 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat amb el tribunal.

Inscripcions

de l'1 de març al 4 d'abril de 2019 a https://inscripcions.opos.cat/

Càrrega lectiva

20 h. presencials + 60 h. de treball dirigit.

Preu

230€. Opositors vinculats al programa Opos.cat
430€ Opositors sense vinculació a Opos.cat

En què consisteix el Mòdul 4?

El mòdul 4 s’articula en:

A.- Una sessió presencial de 3 hores en gran grup dedicada a l’anàlisi dels elements a tenir en compte en la intervenció davant del tribunal.
B.- Dues sessions presencials en grup reduït de 5 hores, de simulació de la presentació de la programació i la Unitat Didàctica i del debat amb el tribunal.
C.- Una sessió presencial en gran grup de 3 hores, com a darrer acompanyament (informacions, darrers consells i suport emocional), la setmana immediatament anterior a la realització de la prova.

Què és el mòdul 4? Díptic

Dates i llocs de realització

Formació de formadors

La formació de formadors per a la presentació de la programació i defensa de la UD davant el tribunal es duu a terme en diverses fases que es detallen al document

Formació de formadors

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok