opos logo

                                                                 logo fumh OP

 

Oposicions Ensenyament

PRESENTACIÓ de la PROGRAMACIÓ i la U.D. davant del TRIBUNAL Bloc 3

La primera prova de l'oposició consisteix a exposar la programació i la UD davant del tribunal. L'opositor disposa d'una hora per preparar la UD durant la qual pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i pot elaborar un guió que no pot excedir d'un foli escrit per les dues cares.

Intervenció davant del tribunal

L'aspirant disposa d'un període màxim de 45 minuts: 20 minuts per a la defensa oral de la programació; 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat amb el tribunal.

Inscripcions

del 23 de març al 26 d'abril de 2020

Càrrega lectiva

20 h. presencials + 60 h. de treball dirigit.

Preu

250€. Opositors vinculats al programa Opos.cat
450€ Opositors sense vinculació a Opos.cat

En què consisteix el Bloc 3?

El bloc 3 s’articula en:

A.- Una sessió presencial de 3 hores en gran grup dedicada a l’anàlisi dels elements a tenir en compte en la intervenció davant del tribunal.
B.- Dues sessions presencials en grup reduït (de 5 a 7 opositors) de 5 hores, de simulació de la presentació de la programació i la Unitat Didàctica i del debat amb el tribunal.
C.- Una sessió presencial en gran grup de 3 hores, com a darrer acompanyament (informacions, darrers consells i suport emocional), la setmana immediatament anterior a la realització de la prova.

Què és el Bloc 3? Programa

Dates clau Bloc 3

Formació de formadors

La formació de formadors per a la presentació de la programació i defensa de la UD davant el tribunal es duu a terme en diverses fases

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok